നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടമുള്ള ആപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിർമ്മിക്കാം | How to create a Android/iPhone AppSubscribe Now ( it’s Free) : ? https://goo.gl/pc5EMV

Download App: https://goo.gl/2q6jsq
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Thank you For Watching.
Any Questions​, Related this Video?
Please comment down below

Follow Me on Personal ?

? Facebook: https://facebook.com/Arun.kmn

? Instagram: https://instagram.com/the__arun

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Contact Me?
(For Business Sponsorships & Enquirys)
Email : info.tech4malayalam@gmail.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
©NOTE : All Content used is copyright to Tech 4 malayalam™. Use or commercial Display or Editing of the content without Proper Authorization is not Allowed ✔
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
©NOTE : Some Images , Musics , Videos , Graphics , are shown​ in this video Meybe Copyrighted to respected owners , not mine ✔
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
DISCLAIMER: This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only ✔
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Related Posts
Resolving Customer Complaints and Conflict with the L-E-A-R-N Technique

Handling customer complaints is an important part of keeping your business healthy and profitable. If you want your customers Read more

Advantages and Disadvantages of Customized Software

Other questions you could ask: Advantages and disadvantages of proprietary software what is proprietary software? How to customise fields Read more

Different Kinds of Modern Dance

There are many different types of modern dance. As a modern dancing teacher I often get asked 'what exactly Read more

Real Estate Games Can Be More Than Just Pastime

Recreation is a vital part of everyone's life. Gaming is one form in which children and adult alike can Read more

43 thoughts on “നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടമുള്ള ആപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിർമ്മിക്കാം | How to create a Android/iPhone App”

  1. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ ഇട്ട വീഡിയോ കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഡെവലപ്പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ലഭിക്കുമോ??

    Reply
  2. Ee appil ninnum oru app undakkiya udane ath play storil upload aakumo

    Nammal undakkunna Ee app fakr ennu paranchu police case aakumo

    Reply

Leave a Comment